YaPlM, Product Data Management systeem

Dit modern en flexibel PDM-systeem dat het bijhouden van documenten, artikelen, projecten, leveranciers, klanten, revisies en processen overzichtelijk en praktisch maakt.

YaPlm, PDM SOFTWARE

YaPdm is gericht op alle organisaties die een behoefte hebben om hun documenten, artikelen, en processen te structureren. Gebruikers van YaPdm komen zowel uit de producerende industrie als de bouw. Het PDM-systeem wordt altijd gefaseerd geïmplementeerd en kan meegroeien in veranderende behoeften op het gebied van methodologie, processen en functionaliteiten.
 • NVersie onafhankelijke integraties met CAD, Office en andere systemen
 • NEenvoudig te installeren en te upgraden
 • NFlexibel aan te passen naar behoeften
 • NVerzwaart andere systemen niet
 • NAutomatische generatie van extra file formats zoals PDF, DXF of STEP

CAD Integraties

De CAD-integratie zorgt ervoor dat de gebruikers met de juiste revisies van onderdelen in een samenstelling werken. Eigenschappen en attributen worden bi-directioneel gesynchroniseerd tussen YaPdm en het CAD-systeem. De structuur van de CAD-file inclusief data worden opgeslagen in YaPdm. In het YaPdm-menu dat over het CAD-programma ligt, zijn er een aantal functionaliteiten die de gebruiker helpt bij te houden welke bestanden onderdeel zijn van de structuur of hier een referentie mee hebben.

YaPlm voor Office

De integratie voor Microsoft Office, Word, Excel en PowerPoint synchroniseert data tussen Yapdm en de applicatie. Hierdoor is het mogelijk om automatisch rapporten te creëren vanuit data uit het PDM systeem welke de header en footer vult.

YaPlm voor iedereen

Met onze algemene integratie is het mogelijk om iedere file met relatie tot andere files te managen. Hierbij kunt u denken aan Adobe Creative, Could, PhotoShop, Simulatiesoftware etc.

Alle bestanden met revisiemanagement opslaan

Het is mogelijk om alle filetypes te revisie managen in YaPdm. De volgende functionaliteiten zijn beschikbaar direct in uw applicatie:
 • NAutomatische generen van o.a. .pdf, .dxf, .step
 • NMogelijkheid om verschillende versies van 1 document te openen op hetzelfde moment
 • NZoekfunctionaliteiten met functies zoals insert, replace en openen van het document
 • NManagement van standaardcomponenten
 • NDistributie van bestanden en structuren met exportfuncties
 • NSynchronisatie van gegevens tussen Yapdm en uw applicaties (CAD, CAM, ERP etc.)
 • NMogelijkheid tot het openen van een structuur overeenkomend met uw filters
 • NUpdaten van een geopende samenstelling met oude versies van de onderdelen
 • NHet maken van een BOM van het project/samenstelling

Functionaliteiten

Door alle optionele features in YaPdm, kunt u het gehele systeem naar eigen wens inrichten zodat het uw specifieke processen ondersteunt.

Item management

De item management functionaliteiten in YaPdm maken het mogelijk om artikelen en artikelgroepen aan te maken en te beheren in het PLM-systeem.

Security management

Met deze functionaliteiten beheert u de bevoegdheden gebaseerd op gebruikers. De bevoegdheden worden ingesteld zodat gebruikers de rechten hebben voor het aanpassen, bekijken en openen van bestanden die onderdeel zijn van een complete structuur. Inbegrepen:
 • NFunctionaliteit om gebruikers te koppelen aan een object (project, folder, bestand etc.)
 • NBeheren van bevoegdheden en rechten

Report generator

YaPdm bevat functies voor het maken van een Excel rapport van een structuur of project. Deze tool kan worden gebruikt voor het maken van een Bill of Material, koopdelen lijst etc. vanuit YaPdm. Rapporten kunnen worden gemaakt in xlsx, txt, html, rtf en pdf-formaat. Inbegrepen:
 • NClassificatie van rapporten en rapporttemplatesv
 • NFunctionaliteiten voor Excel gebaseerde rapportenc

Workflow

Workflow

Configuratie en management van goedkeuring en processen. Het is mogelijk om bijvoorbeeld een ECR en ECN flow te maken om het vrijgeven van bestanden te beheren. Inbegrepen:
 • NClassificaties voor het managen van processen
 • NFunctionaliteit voor het verzenden van objecten in flows
 • NFunctionaliteiten voor het maken van flow-templates

Variant management

Functionaliteiten voor het beheren van varianten en versies van CAD-modellen en structuren in YaPdm. De methodologie is gebaseerd op het creëren van een ‘templatemodel’ en vanaf dit punt kunnen varianten gemaakt worden. Inbegrepen:
 • NClasses voor variatie management
 • NRelaties en regels voor het volgen van varianten en hun relaties
 • NFeatures voor het maken en genereren van varianten op detail- en samenstellingsniveau

Advanced pdf-management

Functionaliteiten voor het aanmaken, aanpassen en beheren van PDF-files. Bevat:
 • N‘Redlining’ van PDF files in workflows
 • NPDF Book
 • NPDF stamping

Project Management

Beheer alle documenten die moeten worden opgeslagen, waar en door welke gebruiker. Dit wordt opgezet met rechten voor het aanpassen, bekijken en creëren van verschillende informatie per gebruiker of gebruikersgroep. Rechten van het project en de status van projecten worden goed beheerd binnen het systeem. De verschillende fases van een project worden beheerd door een goedkeuringsproces voor het project en zijn documentatie. Er is ook een mogelijkheid voor het genereren van rapporten en het beheren van de stroom van documentatie via het proces.

Voordelen

 • NAlle projectgegevens opgeslagen in één systeem
 • NManagement van alle projectstructuren
 • NEenvoudig verplaatsen van projectdocumentatie
 • NCreëren van project workflows
 • NBeheer project autorisatie
 • NMaak project rapporten aan

NEEM NU CONTACT OP MET AESC

  Aanvraag*


  Bekijk onze referenties