code voor het verifieren van de website in google search console

Simulaties in al haar vormen, zoals thermische, structurele en stromingsanalyses hebben al decennialang een vaste plek binnen het productontwikkelingsproces. Dankzij technologische innovatie zijn er steeds slimmere software die processen vereenvoudigen en daarmee een verschuiving bewerkstelligen die geld en tijd bespaart.

Gaan we door deze vernieuwingen een groeispurt maken in de maakindustrie?

Binnen veel ondernemingen worden simulatietaken uitgevoerd door hoogopgeleid personeel op dure afdelingen. De simulatietaken worden uitgevoerd in de beschikbare traditionele softwaresystemen.

In de kern zijn al deze systemen hetzelfde, omdat ze op eenzelfde manier een complex fysiek probleem aanpakken. Rolverdelingen, verantwoordelijkheden en processen zijn daardoor jarenlang onveranderd gebleven. 

Verschuiving in de simulatiemarkt

Een paar jaar geleden durfden een aantal softwareontwikkelaars een andere weg in te slaan. Er ontstond een interessante verschuiving die bedrijven beter in staat stelde om hun markt zo goed mogelijk te bedienen.

Er zijn een aantal redenen waarom deze ontwikkeling heel belangrijk is voor de toekomst van zowel ondernemingen, als de kwaliteit en duurzaamheid van hun producten. 

Sneller, gemakkelijker en toegankelijker

Deze vooruitstrevende ontwikkelaars, de early innovators, hebben na de ontwikkeling van steeds snellere computers en grafische kaarten de kans gegrepen om simulatie sneller, gemakkelijker en toegankelijker te maken.

Door vernieuwde software verschuiven de taken van hoge naar lagere functiegroepen. De simulatiesystemen vereisen niet langer gebruikers met dure vooropleiding om real-time inzicht te geven in resultaten. 

Het productieproces ingekort

Dankzij de nieuwe systemen zakt simulatie steeds verder af in het productontwikkelingsproces. Hoewel er in het verleden op hoofdkantoren kostbare, complexe berekeningen werden gemaakt, kunnen operators in werkplaatsen tegenwoordig in real-time evalueren wat bijvoorbeeld de maximale structurele belasting is die een onderdeel aankan.

Daardoor zijn bedrijven in staat om sneller productontwikkelingsbeslissingen te maken, wat het gehele productieproces efficiënter, en dus korter en goedkoper, maakt.

Simulatie-experts aan de geometrie

Een derde voorbeeld van de eerder benoemde verschuiving is de verplaatsing van werkzaamheden ten behoeve van productaanpassingen voor simulatie. Voorheen gebeurde dit door CAD-experts. Tegenwoordig grijpen simulatie-experts vrij snel naar ‘direct modeling’.

Geometrieaanpassingen kunnen door henzelf worden gedaan. Wachttijden worden voorkomen, terwijl de punctualiteit toeneemt.

Dat is ideaal wanneer CAD en simulatie aan elkaar gekoppeld zijn.

Noodzaak certificering erkend

Binnen de snelgroeiende technologische ontwikkelingen neemt certificering en daarmee simulatie een steeds prominentere rol in. Voor het MKB is de opkomst van CE-certificeringen een goed voorbeeld van de veranderde noodzaak naar simulatie. Hiermee worden ondernemingen genoodzaakt om goed naar de zowel de kwaliteit als de duurzaamheid van hun producten te kijken. 

Verandermanagement

Voor ons als onderneming komen hier ook veranderingen bij kijken. Het spectrum van oplossingen dat we klanten kunnen bieden groeit hand in hand met de ontwikkeling van de software die we aanbieden.

Innovatie vraag om aanpassingen. Om onze consultancy en support op niveau te houden heeft er veel extra training en bijscholing plaatsgevonden. Ook de taken van personeel zijn herverdeeld.

What’s next? 

Voor een bedrijf als AESC is het belangrijk om door te blijven ontwikkelen.

Ten eerste om ons kennisniveau op peil te houden, maar ten tweede om als totaalleverancier van software voor de maakindustrie onze klanten te bedienen.

We proberen hier kort op de bal te zitten, zodat we innovatief kunnen blijven. Wie weet wat ontwikkelingen als augmented reality, VR en kunstmatige intelligentie ons nog gaan brengen.

Er wachten mooie tijden, en AESC is er klaar voor!

 “Let’s go invent tomorrow rather than worrying about what happened yesterday” – Steve Jobs